Kerkvoogdij

G.J.F. Billault, voorzitter
Tichelaarsweg 1
4691 PH Tholen
tel. 0166-672249

J. de Graaf, secretaris
Schoolstraat 15
4693 BE Poortvliet
tel. 0166-612931

J.W. Hage
Paasdijkweg 1b
4693 RE Poortvliet
tel. 0166-612351

A.J. van Houdt
Lange Zandweg 6
4693 PD Poortvliet
te. 0166-612949

Kerkelijke ontvanger:

H.J. van Houdt- Hieftje
Onder de Zeedijk 10
4693 PJ Poortvliet
tel. 0166-617442