Samuel Immens

Ds. Samuel Immens heeft onze gemeente gediend van 3 maart 1686 tot 2 juni 1686. Samuel Immens is een telg uit het bekende predikantengeslacht. Samuel was een broer van de bekende Petrus Immens van Middelburg en van Robertus die te St. Annatermuiden stond. Zij waren zonen van Robertus Immens en Maria van DeliŽn, die 9 zonen en 3 dochters hadden. Hiervan toonden de meesten blijken van Godsvrucht. Samuel Immens is nauwelijks drie maanden werkzaam geweest in de gemeente van Poortvliet. Van deze korte tijd wordt echter wel getuigd dat hij zegen op zijn werk heeft gehad. Hij nam afscheid van de gemeente en gaf hun kennis dat hij heenging naar zijn vader te Oirschot om daar te sterven. Kort daarop is hij overleden en overgegaan in zijns Vaders Huis met zijn vele woningen daarboven.